Mezinárodní konference
10. - 11. 10. 2007 | Brno, Výstaviště
Hostětín
Podpora:

Aktuálně:

Pasivní domy jsou aktuálním trendem v evropském stavebnictví. Po nesmělých začátcích v Česku a na Slovensku dochází i zde k jejich dynamickému rozvoji.

Pasivní domy potřebují pouze velmi málo energie na vytápění, přibližně jednu desetinu ve srovnání s běžnými domy. Poznatky a zkušenosti s pasivními domy lze s úspěchem využít i při rekonstrukci stávajících staveb, a takto zvýšit komfort a hodnotu staveb a současně výrazně ušetřit za vytápění.

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2007 přinese nejnovější informace o vývoji a dění na poli pasivních domů. Stejně jako během druhého ročníku zazní celá řada zajímavých přednášek od zahraničních odborníků včetně experta z německého Passivhaus Institutu, a zároveň přinese informace o nejnovějších českých projektech. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost seznámí s aktuální nabídkou na trhu.

Setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů během konference přispěje k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech.

Konference je akreditovaným vzdělávacím programem v projektu celoľivotního vzdělávání ČKAIT (2 body).

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny.

logo
Centrum pasivního domu

Údolní 33, 602 00 Brno
email: info@pasivnidomy.cz
tel.: +420 511 111 810